Rotaract/Interact

Mladi, ki jih navdušuje rotarijski način življenja, se združujejo v rotarijskih mladinskih klubih. Rotaract je mednarodna organizacija, ki združuje preko 6500 klubov v 180 državah sveta, kar pomeni 180.000 mladih med 18. in 30. letom, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem svetu in boljših ljudeh. Vsak Rotaract je odgovoren svojemu botrskemu klubu (Rotary klub, ki je ustanovitelj Rotaracta) in njegovemu predsedniku oziroma odgovornemu za mladinsko dejavnost.

RotarAct

  • Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem življenju.
  • Ustanovitelj Rotaract kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, s početni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se spoštuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju.
  • Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po študentskih nemirih v 60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani.
  • V Sloveniji imamo 5 Rotaract klubov (Ljubljana, Maribor, Celje, Grosuplje, Nova Gorica). V načrtu so, seveda, nove ustanovitve.
  • Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je marsikdaj lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju.

Na spodnji povezavi lahko preberete Priročnik za RotarAct v slovenskem jeziku (PDF, 1MB)

Rotaract klub Velenje (RAC) je bil ustanovljen leta 2016, več o njihovi dejavnopsti si lahko preberete na FB profilu.

InterAct

Temeljne vrednote vsakega Rotary kluba so pripravljenost pomagati drugim, biti strpen, etičen, moralen ter se zavzemati za boljši svet.

Posebno mesto v rotarijski družini imajo mladi, ki so organizirani v dve vrsti klubov, Interact in Rotaract klube. V Interact klubih so mladi od 14. leta starosti, v Rotaract klubih pa mladi od 18. do 31. leta starosti.

Interact klub deluje pod pokroviteljstvom botrskega Rotary kluba. Namenjen je razvoju državljanske zavesti, odgovornosti do skupnosti, razvoju organizacijskih in vodstvenih sposobnosti učencev in razumevanju pomembnosti miru med narodi. Klub organizira različne projekte in dejavnosti, ki so odvisni predvsem od interesa klubskih članov pod vodstvom mentorjev. Dobrodelnost se odvija predvsem na lokalnem nivoju v okviru zmožnosti in idej, ki jih mladi imajo. Kot primer: lahko gre za pomoč sošolcem pri premagovanju učnih težav, spodbujanje ustvarjalnosti, organiziranje dobrodelnih in družabnih dogodkov. Rotary klub ob ustanovitvi Interact kluba priredi posebno slovesnost, na kateri se Interakt klubu izroči uradno ustanovno listino in s tem Interakt klub prične s polnopravnim delovanjem.

Za uspešno delovanje takšnega dinamičnega kluba je potreben mentor s strani botrskega Rotary kluba in predvsem mentor s strani šole. Zaželjeno je, da so mladi glede na moralne vrednote, učni uspeh, medsebojne odnose in zunajšolske aktivnosti prvi med enakimi ter v tem smislu predstavljajo več kot povprečje.

Interact klub Velenje (IAC) deluje pod okriljem Rotary kluba Velenje od 2016.