Jana Dular - Topla afriška srca

seznam projektov

11.03.2019

Jana Dular je mnogim slovenskim rotarijcem že znana humanitarka, ki že od leta 2008 deluje v Afriki (Uganda, Kenija, Tanzanija, Malavi). Ustanovila je tudi malavijsko humanitarno organizacijo ELA, ki organizira projekte pomoči otrokom s posebnimi potrebami (učnimi težavami), vodi mladinski klub in klub žensk, z namenom povečati pismenost in pomagati pri ustanavljati mikro podjetij.

Pri njenem delu smo ji 2009 pomagali tudi slovenski rotarijci preko neposredne finančne pomoči (RC Novo mesto, RC Carniola, RC Dolenje Toplice, Grosuplje), 2014/15 pa je bil RC Dolenske Toplice tudi pobudnik Matching Grant (predhodnik Global Grant-ov) z namenom dokončanja izobraževalnega centra v Malaviju.

Jana je že predavala v 11 slovenskih RC klubih in bila tudi govorka na Rotary konferenci 2015.