Skrb za Varno hišo v Velenju

seznam projektov

Najpomembnejši projekt kluba je že vse od  njegove ustanovitve skrb za Varno hišo v Velenju. Odkar je občina poskrbela za nove funkcionalne prostore, ki smo jih že pred leti na novo opremili, je potrebe varovank te hiše vedno težje zagotavljati samo iz sredstev, ki jih za to nameni država. Zato je vsaka donacija ali prispevek posameznika hvalevredna poteza, ki vsaj malo olajša položaj varovank Varne hiše.

V letu 2010 smo tako poskrbeli za nov hladilnik, mikrovalovno pečico,  obleko za nove varovanke in poskrbeli za šoloobveznega otroka z nakupom  šolskih pripomočkov, športe opreme in obleke.

V letu 2011 smo velenjski Rotarijci poskrbeli za obnovo videosistema in nabavo sedežne garniture, kasneje pa še za dobavo materiala za izvedbo soboslikarskih del v vseh notranjih prostorih Varne hiše.

Z rednimi mesečnimi donacijami varovankam Varne hiše skrbimo za drobne malenkosti, ki ženskam in otrokom lajšajo stresne trenutke v njihovih življenjskih preizkušnjah.

Kaj je Varna hiša?

Varna hiša Celje je začela delovati 31.08.2000. V okviru Društva Regionalna varna hiša delujejo tri enote, kamor se lahko hkrati sprejme 16 žensk in 22 otrok. Naše enote delujejo na naslednjih območjih: Celje, Velenje, Slovenj Gradec.
Varne hiša nudi ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Predstavlja varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk in sostanovalk na novo uredijo življenje.
Kaj nudi varna hiša uporabnicam in njihovim otrokom?

  • Namestitev, varnost, anonimnost
  • Ekonomsko neodvisnost
  • Svetovanje, osebno pomoč in podporo
  • Pomoč in zagovorništvo v postopkih pred drugimi institucijami
  • Pomoč pri varstvu in vzgoji otrok
  • Pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj (hrana, obleka, denar)
  • Skupina za samopomoč