Rotary znamka in maksimum karta

seznam projektov

01.12.2015

Filatelija je hobi kraljev in kralj hobijev. Le-ta je razširjena po vsem svetu prav tako kot Rotary. Tako smo povezali dve dejavnosti, ki delujejo na globalni ravni.

Ob praznovanju 10. letnice Rotary kluba Velenje smo izdali Rotary znamko, prvo tovrstno na Balkanu, in pripravili filatelistično razstavo z naslovom »Rotary znamke sveta«. Ta je vsebinsko obsegala 100 listov formata A4 v sedmih vitrinah oz. vključevala preko 200 tematskih znamk, različne filatelistične tematske zanimivosti ter komplementarno nefilatelistično gradivo. Razstave je predstavil Tone Petek. S tem je filatelija spet potrdila vlogo povezovalca, promotorja svojih zgodb in podlago za nadaljnje ideje. Tovrstne razstave, v katere je vloženega ogromno truda in prostovoljnih ur, preprosto navdušujejo, povezujejo ljudi vseh generacij in področij, a hkrati nosijo s seboj toliko zgodb kolikor je nanizanih znamk. In takšen je tudi namen delovanja Rotary organizacije.

Najprej je bila razstava postavljena v Hotela Paka, po nekaj dneh pa se je preselila v Muzej Premogovništva Velenje, kjer je bila na ogled dva meseca. V tem času si je razstavo ogledalo preko 5500 obiskovalcev.

Ob tej priložnosti je bil izdan t.i. trojček, in sicer osebna poštna znamka, priložnostna razglednica in priložnostni poštni žig. S priložnostno znamko smo uspeli pridobiti sredstva za naš sklad za nadarjene učence, s pomočjo t.i. trojčka pa smo uspeli pridobiti velik del sredstev za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin iz lokalnega okolja. Letovanje smo izvedli s partnerjema MZPM Velenje in Kampom Mozirje v mesecu avgustu 2015, in omogočili letovanje 20 otrokom. Prav tako smo iz tega sklada podelili štipendijo.

V naslednjem Rotarijskem letu želimo ponoviti isto zgodbo z dobrodelnim koncertom, s katerim bomo zbirali sredstva za letovanje otrok poleti 2016. Z nadaljno prodajo t.i. trojčka (maksimum karta), pa bi v bodoče želeli podpreti še kakšnega nadarjenega otroka iz našega okolja. Vabimo vas, da se pridružite našim prizadevanjem, da pomagamo in skušamo osrečiti otroke v tistih dnevih, ki jih bomo preživeli z njimi pri našem dobrodelnem delu.

Več informacij lahko dobite tudi na e-naslovu info@rotaryklubvelenje.si ali na GSM 041 782 692 (Stojan Špegel).

»Korak za korakom se spreminjajo stvari, vendar jih ne spreminja čas, ampak mi sami. Že 10 let gremo v korak s časom. Naše dosežke, dogajanja, misli in dejanja pa zapisujemo tudi za bodoče rodove.«