Franc Dolenc: Izzivi digitalne agende in razvoj digitalnega trga

seznam projektov

26.01.2015

KAKO SE BOMO IZOBRAŽEVALI LETA 2020?! KAKŠNI SO IZZIVI ZA NASLEDNJE DESETLETJE NA PODROČJU INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ?

Cilj Digitalne agende za Evropo je poskrbeti, da bo enotni evropski digitalni trg, ki se opira na hitre in ultrahitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, prinesel trajne gospodarske in družbene koristi.
Marca 2010 je Evropska komisija, da bi omogočila izhod iz krize in gospodarstvo EU pripravila na izzive naslednjega desetletja, začela s strategijo Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Digitalna agenda je ena izmed sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020 in je namenjena določitvi ključne vloge, ki jo bo morala igrati uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), če želi Evropa doseči svoje cilje za leto 2020.

Predavatelj: Franc Dolenc, direktor APEK – Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je tudi podpredsednik združenja evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Berec). Berec, ki združuje vse regulatorje telekomunikacij držav članic EU, ima ključno vlogo pri krepitvi enotnega telekomunikacijskega trga ter usklajevanju ureditve tega sektorja po vsej Evropi. Franc Dolenc je bil na mesto podpredsednika Bereca izvoljen leta 2012 z glasovi vseh članic združenja.

Organizatorja predavanja: Knjižnica Velenje in Rotary klub Velenje.