Pomoč učencem s težavami pri učenju

seznam projektov

01.09.2005

V Rotary klubu Velenje smo se v tekočem šolskem letu 2005/2006 pridružili k izvajanju projekta Pomoč otrokom brez staršev, ki so ga razvili in praktično pričeli izvajati v Rotary klubu Lenart – Slovenske gorice. V projekt smo vključili tudi otroke, ki sicer imajo starše, vendar živijo v zelo težkih in neurejenih družinskih razmerah.
Pomoč smo ponudili učencem Osnovne šole Ljubno ob Savinji. Na šoli so bili pomoči zelo veseli in so takoj pričeli z organizacijo same pomoči in izborom otrok ter izvajalcev pomoči. Dogovorili smo se, da bomo z inštrukcijami pomagali trem učencem, vsakemu po eno uro na teden.

Vsi trije izbrani otroci živijo v zelo težkih razmerah, najmlajši učenec je v četrtem razredu, živi le s staro mamo, ki je v lanskem letu postala njegova rejnica. Ostala dva sta v 5. razredu, deklica živi sama z mamo, ki je zelo šibkega zdravja, tretji učenec pa je iz družine, v kateri je prisoten alkoholizem. Pred pričetkom izvajanja pomoči so bili s projektom seznanjeni tudi njihovi starši oz. rejniki. Vsi so bili ponujene pomoči izredno
veseli.

Za izvedbo pomoči so nam na osnovni šoli predlagali študenta, njihovega bivšega učenca, ki poleg študija veliko prostega časa nameni mladim in športu, saj trenira mlade nogometaše na Ljubnem in je med njimi zelo priljubljen. Z učno-vzgojno pomočjo je pričel 9. marca 2006. Na predlog šolske strokovne službe in želji, da bi bile te ure čim bolj kvalitetne in učinkovite, se izbrani študent pred vsako uro posebej posvetuje z
učitelji oz. razredniki o vsebini ure. Po ugotovitvah šolske strokovne službe učenci redno prihajajo na učne ure, se pomoči veselijo in si želijo, da bi je bili še dolgo deležni. Kljub kratkemu času trajanja projekta se že kažejo pozitivni rezultati. Strokovni delavci šole so zadovoljni tudi nad odzivom staršev oz. rejnikov, saj prihajajo na govorilne ure pogosteje in z večjim veseljem.

Vsi se zavedamo, da je pri projektu pomembna misel, da ti otroci poleg učne snovi nujno rabijo tudi prijazno besedo, nasvet ali pa partnerja pri igri ob slabem dnevu. O napredku poučevanja bodo podana mesečna poročila in končno letno poročilo.

Predstavitev projekta

Starši so po naravi najbolje opremljeni za zadovoljevanje obeh najosnovnejših potreb otrokovega odraščanja: po ljubezni in po osamosvajanju. Formula je čisto preprosta: otroka ljubiti in mu dajati občutek varnosti, istočasno pa ga vzpodbujati k lastnim izkušnjam, mu dovoliti izbirati lastno pot, vzpodbujati njegovo kompetentnost in odgovornost.

V povezavi s starši smo tudi vzgojitelji in učitelji pri svojem pedagoškem delu z otrokom bolj uspešni. Tako je ravno ena najhujših izgub, ki lahko zadanejo otroka, izguba staršev.

Pomoč otrokom, ki so izgubili mater ali očeta pred svojim osemnajstim letom, je projekt, ki ga je v šolskem letu 2004/2005 sprejel Rotary klub Lenart – Slovenske gorice. Izkušnje nam kažejo, da so ta leta za otroke zelo občutljiva. Posebej najstniško obdobje otrok je zelo razburkano in imajo mnogi starši v tej dobi velike težave s svojimi otroki. Še tisti otroci, za katere skrbita oba starša, lahko skrenejo na stranpota. Toliko bolj je opazen
ta pojav pri otrocih, ki so brez pravega doma in brez pravega vodstva staršev, ko bi ga nujno potrebovali v tej dobi iskanja svoje identitete. Žal so mnogi od njih prepuščeni ulici, neprimerni družbi in samim sebi. Ti otroci najprej popustijo pri šolskih obveznostih in začnejo se tako učne in pogosto tudi vzgojne težave. Zato se je Rotary klub Lenart – Slovenske gorice odločil, da v prvi vrsti pomaga z inštrukcijami prav tem otrokom.
Zakaj inštrukcije ali pomoč pri učenju?

Šolski program postaja iz leta v leto bolj zahteven. Nekateri narodi pretiravajo. Na primer na Japonskem jemljejo osnovnošolski otroci pomirjevala pred stresom v šoli. Mnogi starši, ki sami niso visokošolsko izobraženi, ne morejo več pomagati svojemu otroku, ker je šolski program prezahteven.
Če se otroku zatakne pri enem predmetu, na primer pri matematiki, angleščini, potem tega predmeta ne mara preveč in ga skrbi, je nezadovoljen in to mu potem jemlje interes in voljo na celotni ravni, pri vseh predmetih.
Predmetu, pri katerem otroku ne gre dobro, se toliko bolj izmika, kar samo še povečuje problem. V skrajnem primeru začne »špricati« pouk, se ekstravagantno oblačiti: pozornost zbuja s pričesko, uhani ipd. Naslednji koraki, ki vodijo na kriva pota, niso več daleč. Medtem ko otrok, ki mu gre v šoli dobro, takšnih potreb po pozornosti ne kaže s svojim vedenjem in oblačenjem, ampak je na splošno bolj zadovoljen, ker izpolnjuje
svojo najpomembnejšo nalogo – šolske obveznosti.

Marsikdo, ki pride s podeželske šole, verjetno nikoli ne bi zmogel prehoda v gimnazijo, če ne bi imel dodatne pomoči. Zelo pomembno je, da otroku pomagamo v njegovi konkretni stiski in to takoj, ko nastanejo problemi. Ko enkrat pride predaleč, ko se problemi in težave nakopičijo, ga je težko spraviti nazaj na pravo pot.