Razširitev projekta Viški hrane

V Rotary klubu Velenje od meseca marca 2014 izvajamo projekt Viški hrane, katerega glavni namen je organizirati prevzem in predajo dnevno donirane hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Doslej je hrano zagotavljal Mercator, od 17. novembra dalje pa viške hrane nudijo še Interspar Šalek Selo, Interspar Velenjka ter Spar Center. Do sedaj smo razdelili več kot dve toni hrane.

Projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa smo za njegovo izvedbo zaslužni prostovoljci Lions kluba, Rotary kluba Velenje, Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Strokovnega sveta za socialna vprašanja pri Območni organizaciji Socialnih demokratov Velenje ter zaposleni v Zaposlitvenem centru Gea. Prevzem in deljenje viškov hrane poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki.

Prostovoljci v trgovinah prevzamemo hrano ter jo dostavimo v javno kuhinjo, kjer hrano primerno shranijo do jutra, ko jo prevzamejo člani različnih društev in jo razdelijo socialno ogroženim. Enkrat tedensko jo delijo člani Društva Invalid Konovo, člani Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline ter Center za socialno delo Velenje. Dvakrat tedensko hrano svojim članom deli Društvo upokojencev Velenje, prav tolikokrat pripravijo tudi pakete posameznikom in družinam. Varovanci Varne hiše jo prejmejo vsak drugi dan oziroma po potrebi.
Največ hrane je bilo razdeljene v maju 2014, kar 735 kilogramov, najmanj v septembru 52,5 kilogramov.

Glede na to, da je projekt Viški hrane v Velenju zaživel, se razširil in bil med občankami in občani dobro sprejet, je Mestna občina Velenje prijavila na javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015 eno javno delo - program za izvajanje aktivnosti v projektu Viški hrane. V primeru, da bo program odobren, bo v prihodnjem letu viške hrane prevzemal in delil javni delavec, še naprej pa bodo po potrebi sodelovali prostovoljci organizacij, ki so projekt začeli.


arhiv novic